Σκάκι Σκακιστική Επικοινωνια - Άρθρα

Από το 1997 σκάκι στο Ηράκλειο

H Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου Αττικής από το 1997...«παίζει» σκάκι στο Ηράκλειο με: